NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK

Get Adobe Flash player

Cennik

 OBOWIĄZUJĄCY CENNIK W 2017 ROKU

Cena zawiera:  

          - 8 godzinny pobyt dzieci w godzinach do wyboru między 6.00 a 18.00 
          - codzienne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, rozwojowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę

 

          Wpisowe - 200 zł

          Czesne - 750 zł/m-c

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z zakwalifikowaniem oferty w konkursie "MALUCH plus" 2017, Nasza instytucja otrzymała dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH  plus" w kwocie 140 zł na każde dziecko objęte opieką w żłobku, w związku z powyższym obniża się wysokość czesnego do kwoty 610 zł/m-c.

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie § 3 uchwały Nr XXXIII/336/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Rawicz w 2017 r. dla podmiotów prowadzących żłobki, od 1 marca 2017 roku zostanie przyznana dotacja w kwocie 250 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku. Wobec powyższego miesięczne czesne zostanie obniżone do kwoty 360 zł/m-c.

 

 


              Dodatkowo jest możliwość wykupienia posiłków cateringowych. 

 

Niepubliczny Żłobek "Mały Książę"    ul. Kamienista 1   63-900 Rawicz   tel: 693 369 316    e-mail: biuro@zlobek-rawicz.pl